Carola Meyer-de Swaan 

Workshop 1. Arbeidsrecht vanuit or-perspectief

Carola Meyer-de Swaan is sinds 2000 werkzaam in de advocatuur, voornamelijk op het gebied van het arbeidsrecht. Na een aantal jaren in Nederland en Engeland als advocaat werkzaam te zijn geweest (onder andere bij Boontje Advocaten), heeft zij als Legal Counsel Benelux (Arbeidsrecht) bij Unilever gewerkt. Eind 2013 heeft Carola zich weer bij Boontje Advocaten aangesloten. Zij voert een algemene arbeidsrechtelijke praktijk en richt zich op vraagstukken rond arbeidsvoorwaarden, beëindigingstrajecten en reorganisaties met het  medezeggenschap- en onderwijsrecht als bijzondere aandachtsgebieden. Daarnaast heeft zij veel ervaring op het gebied van expats. 

Bijzonderheden

  • Doceert voor onderwijsinstellingen, waaronder Vakmedianet (WOR/WWZ)
  • Verzorgt seminars over arbeidsrechtelijke ontwikkelingen, ontslagrecht en het Medezeggenschapsrecht;
  • Verzorgt maandelijkse bijdrage (Medezeggenschapsrecht) in Vakblad OR Informatie;

Koen Langenhuysen

Workshop 2. Recente arbo-ontwikkelingen 

Koen Langenhuysen verzorgt vanuit zijn bedrijf ‘Fijn Werk’ training en advies aan ondernemingsraden. Met als specialiteiten: arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, sociaal beleid, reorganisaties en versterking van de OR. Klanten noemen als sterke punten: praktisch, deskundig, toegespitst op de situatie van de klant, goed voorbereid, levendig en gericht op concrete resultaten. 

Daarnaast wordt hij als arbo-adviseur ingeschakeld bij arbo-overleg in meerdere sectoren. Verder is hij schrijver van arbo-publicaties zoals het Praktijkboek Arbeidsomstandigheden 2019.  

Jaap Harmsen

Workshop 3. Pensioenen 

Jaap Harmsen CPC is directeur/senior consultant bij Pensioen Perspectief. Jaap heeft Pensioenrecht gestudeerd aan de VU en heeft een zeer ruime ervaring in de pensioenbranche. Hij adviseert o.a. ondernemingsraden bij wijzigingen van pensioenregelingen. Daarnaast treedt Jaap veelvuldig op als spreker op congressen en als leider van workshops. Ten slotte schrijft Jaap regelmatig over het onderwerp “pensioen” in (OR)vakbladen. 

Die ruime ervaring betekent dat Jaap niet alleen spreekt vanuit de theorie maar ook vanuit de praktijk. Met leuke en leerzame anekdotes weet Jaap de workshops altijd weer tot een leuke en interactieve happening te maken. Of het nu een grote of een kleine groep is, bijna altijd gaat iedereen naar huis met nieuwe inzichten: ik wist niet dat pensioen zo interessant én zo leuk was.